Mannenkoor St. Caecilia Linne

Algemene informatie

Mannenkoor St. Caecilia Linne telt op 1 januari 2023 maar liefst 59 leden, van wie 52 actief zingende leden.
 

Onze wekelijkse repetitie

Wij repeteren wekelijks op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van Zalencentrum De Harmonie.
 

Extra repetities voor concerten

Als binnen afzienbare tijd grote concerten op het programma staan en er extra repetitietijd nodig is:

  • verlengen we de repetitie op donderdag met een half uur of 
  • plannen we extra repetities op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
  • vindt incidenteel een zogenaamde Marathonrepetitie plaats, op zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.


Onze concerten

Het koor organiseert jaarlijks enkele concerten, waarbij het kerstconcert in de Sint Martinuskerk te Linne een van de hoogtepunten is. Eenmaal per jaar presenteert het koor zich aan de Linner bevolking tijdens een concert in de openlucht, op de kiosk op de Oude Markt. Het repertoire dat we dan zingen is overwegend luchtig van aard.

Onze vaste concerten vinden plaats in Linne, maar we bezoeken ook, op uitnodiging, de concerten van andere koren.


Gezellig samenzijn

In het logo van het Mannenkoor staat de tekst ‘Zang en Plezier’ vermeld. We leggen in eerste instantie uiteraard de nadruk op de zangkunst van het koor, maar daarnaast besteden we zeker ook aandacht aan gezellig samenzijn. Zo vieren we jaarlijks met onze partners en sponsoren de naamdag van St. Caecilia, de beschermpatroon van de zangkunst en de naamgever van het koor.

Na de repetities vindt een zogenaamde ‘derde helft’ plaats in de Brasserie van zalencentrum de Harmonie, waar een groot aantal van de leden napraat over de repetitie en elkaar bijpraat over het dagelijks leven. Uiteraard op vrijwillige basis.

Na gezamenlijke concerten is er over het algemeen ook een gezellig nazit, waarbij samen met de andere koren menig lied gezongen wordt.


Betrokkenheid bij elkaar

Een bijna vanzelfsprekend gevolg van bovenstaande is de grote sociale cohesie binnen het koor. Zowel in goede als in slechte tijden staan zij voor elkaar klaar.


Contributie

De contributie voor 2023 bedraagt € 92,00. We kunnen dit bedrag zo laag houden door het uitvoeren van diverse activiteiten, waarmee we extra inkomsten genereren en door de jaarlijkse subsidie van de gemeente Maasgouw.


Onze speciale activiteiten

Onze koorleden zijn zeer actief buiten de repetities en concerten om, met het doel extra inkomsten te genereren voor de activiteiten van het koor.

De meest bekende en in het oog springende activiteit is ongetwijfeld het ophalen van het oud ijzer in Linne. Vijf koorleden zijn elke dinsdagmorgen en op één zaterdag per maand bezig met deze activiteit.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks acties zoals de donateursactie, de paaseierenactie en de loterij.

Jaarlijks benaderen wij een aantal potentiële sponsoren met de vraag of zij een bijdrage willen leveren. Wij zijn trots en blij dat wij inmiddels enkele trouwe sponsoren hebben die ons al langere tijd steunen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina ‘Sponsoren’.
 

Commissies

Om ervoor te zorgen dat de organisatie rondom het mannenkoor zowel op het gebied van de zang, als van de speciale activiteiten goed functioneert kennen we diverse commissies, zoals de commissie Promotie en Werving, de Muziekcommissie, Sponsorcommissie, Kostuumcommissie en Concertreiscommissie.


Zingende versus niet-zingende leden

Het koor maakt een onderscheid in zogenaamde ‘zingende leden’ en ‘niet-zingende leden’. Hoewel deze woorden in principe duidelijk zijn, geven we toch graag een nadere toelichting:

  • In het bestuur van het koor zijn twee ‘niet-zingende  leden’ actief. Zij vervullen de posten van 1e en 2e secretaris.
  • Tot de groep ‘niet-zingende  leden’ behoren ook de leden, die om de een of andere reden gestopt zijn met zingen, maar wel nog lid blijven van de vereniging. Meestal is de gezondheid van het koorlid de reden om niet meer te zingen. Voor Mannenkoor St. Caecilia is dit echter geen reden om dan het lidmaatschap te beëindigen.
De dirigent, de muzikaal begeleider en de ereleden zijn ook ‘niet-zingend lid’.